Actualitat /Actualidad / News

Maleïts bessons… Shakespeare and Beckett Project és un espectacle amb textos de Shakespeare i la voluntat d’acostar-los al món de Samuel Beckett. / Un espectáculo con textos de Shakespeare y la voluntad de acercarlos al mundo de Samuel Beckett. / A spectacle with Shakespearean texts and a will to bring them closer to Samuel Beckett's world. September 2021 - May 2022

El teatre de Shakespeare en el seu context és un assaig de 860 pàgines que intenta explicar com s'entenien les obres d’aquest autor en el moment de l’estrena.  / Un ensayo de 860 páginas en el que se intenta explicar cómo eran entendidas las obras de este autor en el momento del estreno. / a 860 page essay that attempts to explain how this author's works were understood at the time of the premiere. January 2022.

MALEITS BESSONS 4741_0336_edited.jpg
coberta SHK_edited.png