top of page

Actualitat /Actualidad / News

El darrer dia és una novel·la i es publicarà el proper mes d'octubre a Edicions 62. / El último día es una novela y se publicarà el próximo mes de octubre en Edicions 62. / The last day is a novel and will be published  the next month of October in Edicions 62. October 2022.


El teatre de Shakespeare en el seu context és un assaig de 860 pàgines que intenta explicar com s'entenien les obres d’aquest autor en el moment de l’estrena.  / Un ensayo de 860 páginas en el que se intenta explicar cómo eran entendidas las obras de este autor en el momento del estreno. / a 860 page essay that attempts to explain how this author's works were understood at the time of the premiere. January 2022.

El darrer dia corrBONA.jpeg
coberta SHK_edited.png
bottom of page