Actualitat /Actualidad / News

Maleïts bessons… Shakespeare and Beckett Project és un espectacle amb textos de Shakespeare i la voluntat d’acostar-los al món de Samuel Beckett. / Un espectáculo con textos de Shakespeare y la voluntad de acercarlos al mundo de Samuel Beckett. / A spectacle with Shakespearean texts and a will to bring them closer to Samuel Beckett's world. September 2021 

El teatre de Shakespeare en el seu context és un assaig de 870 pàgines que intenta explicar com s'entenien les obres d’aquest autor en el moment de l’estrena.  / Un ensayo de 870 páginas en el que se intenta explicar cómo eran entendidas las obras de este autor en el momento del estreno. / a 870 page essay that attempts to explain how this author's works were understood at the time of the premiere. January 2022.

MALEITS BESSONS 4741_0336_edited.jpg
gettyimages-182146234-612x612.jpg