Actualitat /Actualidad / News

Maleïts bessons… Shakespeare and Beckett Project és un espectacle amb textos de Shakespeare i la voluntat d’acostar-los al món de Samuel Beckett. / Un espectáculo con textos de Shakespeare y la voluntad de acercarlos al mundo de Samuel Beckett. / A spectacle with Shakespearean texts and a will to bring them closer to Samuel Beckett's world. September 2021 

El teatre de Shakespeare en el seu context és un assaig de 700 pàgines on s’intenta explicar com eren enteses les obres d’aquest autor en el moment de l’estrena.  / Un ensayo de 700 páginas en el que se intenta explicar cómo eran entendidas las obras de este autor en el momento del estreno. / A 700 page essay where it tries to explain how the works of this author were understood at the time of the premiere. September 2021 

SHK2.jpeg