top of page

Llibres - Libros - Books

 algunes de les meves obres - algunas de mis obras - some of my books
VIDEO

VIDEO

​​Els llibres són una part essencial de mi mateix i una expressió sincera de com veig el món.

Alguns títols han estat traduïts a l'anglès, al castellà, al francès i a l'italià.

 
Los libros son una parte esencial de mi mismo y una expresión sincera de cómo veo el mundo.
Algunos títulos han sido traducidos al inglés, al castellano, al francés y al italiano.
 
 
Books are an essential part of myself and a sincere expression of how I see the world.
Some titles have been translated into English, Spanish, French and Italian.
bottom of page